Wandel door Amsterdam met Thomas von der Dunk

In de maand oktober verzorgt historicus Thomas von der Dunk vijf ‘wandelcolleges’. Ze gaan over de cultuurgeschiedenis van Amsterdam en steeds wordt die geschiedenis uitgelegd aan de hand van de mooiste en bekendste gebouwen en straten van de Amsterdamse binnenstad. U kunt voor de volgende wandelingen boeken:

 

Zondag 1 oktober om 11 uur ’s ochtends:

 

Een Gebed zonder End

250px-olofskap2

Het middeleeuwse Amsterdam telde tientallen kloosters, geconcentreerd in de zuidelijke binnenstad, waar een steegje zelfs nog een naam draagt die direct naar dat verleden verwijst. Daarnaast waren er twee volwaardige stadskerken, die met elkaar in een permanente concurrentiestrijd verwikkeld waren. En natuurlijk de Heilige Stede, een bedevaartkapel die na het Mirakelwonder goed was voor veel stedelijke inkomsten. Heiligen zijn ook handel, want devotie en negotie lagen dicht opeen.

Boek deze wandeling hier.

 

Zondag 8 oktober om 11 uur ’s ochtends:

 

Verder kijken dan de grachtengordel

 

isingsdam

In de Gouden Eeuw groeide Amsterdam uit tot een grote metropool, mede dankzij de komst van veel migranten. Daarvoor moest de stad ettelijke keren worden vergroot, zowel voor rijk als arm. De drie nieuwe hoofdgrachten bezaten daarbij voor bewoners een verschillende status. Voor die grachtengordel moest ook tal van voorstedelijke bebouwing worden opgeruimd. Wie daarbij dwars lag werd volgens goed Nederlands gebruik uitgekocht.

Boek deze wandeling hier.

 

Zondag 15 oktober om 11 uur ’s ochtends:

 

Verdraagzaamheid heeft een prijs

 

sonesta

In de zeventiende eeuw werd Amsterdam een multireligieuze en multiculturele stad, waarin zich immigranten vanuit heel Europa vestigden. Die moesten ook in religieuze zin onderdak worden verschaft. Officieel was er maar één kerkgenootschap toegelaten, het hervormde, maar voor geld is in een koopmansstad veel te krijgen. Tegen betaling mochten dus ook katholieken ‘geheime’ schuilkerken bouwen, die toen overigens gewoon in elke reisgids vermeld stonden.

Boek deze wandeling hier.

 

 

Zondag 22 oktober om 11 uur ’s ochtends:

 

Hoe Rooms mag Amsterdam zijn?

sintnicolaas

Met de Bataafse Omwenteling van 1795 werd alles anders: vrijheid en gelijkheid van godsdienst. Ieder kerkgenootschap mocht nu openlijk bouwen zoals het zelf wilde, maar de katholieken hadden eerst nog weinig geld en er was weinig bouwgrond vrij. Toch waren er in 1827 plannen voor een Kathedraal op de Nieuwmarkt. Pas in de tweede helft van de negentiende eeuw verrezen grote neogotische kerken met hoge torens, en waren de katholieken weer helemaal terug.

Boek deze wandeling hier.

 

Zondag 29 oktober om 11 uur ’s ochtends:

 

Amsterdam blaast internationaal een partijtje mee

cs

Cityvorming in de binnenstad was in de jaren zestig en zeventig omstreden, maar begon al aan het einde van de negentiende eeuw. Schaalvergroting op de Dam en langs het Damrak, de doorbraak van de Raadhuisstraat: vanaf de bouw van het Centraal Station begon ook Amsterdam een metropool te worden. Verzet daartegen kon collectief zijn als in het geval van de Nieuwmarkt, of particulier als bij het Victoriahotel.

Boek deze wandeling hier.