De Academie voor Geschiedkundig Onderwijs heeft de ambitie kennis en begrip van geschiedenis in Nederland op een hoger plan te brengen. Op het moment worden er veel initiatieven ontwikkeld om het publiek met geschiedenis in contact te brengen, maar wij denken dat er nog veel meer moet gebeuren. Zo is er de Grote Geschiedenis Quiz, er is ‘De Week van de Geschiedenis’ en tegenwoordig ook de ‘Nacht van de Geschiedenis’ en de ‘Maand van de Geschiedenis’. Dat stemt allemaal heel hoopvol, maar toch lijkt het grote publiek niet altijd even goed op de hoogte van historische ontwikkelingen.

In vergelijking met het buitenland is de interesse bij Nederlanders voor hun eigen geschiedenis beperkt …en hoe is dat mogelijk? Wij hebben namelijk een prachtige geschiedenis! Eind vorige eeuw kwam er eindelijk een beetje verandering – Nederlanders begonnen zich af te vragen hoe hun geschiedenis in elkaar zat en wat dat dan te betekenen had. Wij willen die geïnteresseerde Nederlanders de mogelijkheid bieden om hun begrip van de geschiedenis te verdiepen. Dat doen we met een groot aantal colleges en andere cursussen over de Nederlandse geschiedenis, maar ook met de geschiedenissen van allerlei andere onderwerpen – want de Nederlandse geschiedenis kan niet los gezien worden van die van de rest van de wereld. Wij specialiseren ons in de oral history – die van het gesproken woord. …en die brengen we op een leuke manier – want geschiedenis is behalve belangrijk en zwaarwichtig… ook gewoon leuk!

Tenslotte willen wij met onze organisatie ook een platform bieden aan historici van allerlei pluimage – van de getalenteerde student tot de gevestigde auteur. We hopen door ‘de geschiedenis’ meer exposure te geven, het belang van dat vak in Nederland nog eens te benadrukken.