Maruja Bobo Remijn

 

De afgelopen 10 jaar was Maruja Bobo Remijn (1972) werkzaam als docent genderstudies aan de Universiteit van Amsterdam (College Sociale Wetenschappen) en de Universiteit Maastricht (Centrum voor Gender en Diversiteit). Ze heeft een grote belangstelling voor beeldvorming in populaire media en kunst, waarin de analyse van genderverhoudingen centraal staat. Ook specialiseerde zij zich in onderwerpen zoals de geschiedenis van het westers feminisme en postmoderne feministische theorievorming. Momenteel werkt Maruja aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten waar ze vakken doceert over gender identiteit in de kunst en diversiteit in het kunstonderwijs.