Hoe Rooms mag Amsterdam zijn?

sintnicolaas

Met de Bataafse Omwenteling van 1795 werd alles anders: vrijheid en gelijkheid van godsdienst. Ieder kerkgenootschap mocht nu openlijk bouwen zoals het zelf wilde, maar de katholieken hadden eerst nog weinig geld en er was weinig bouwgrond vrij. Toch waren er in 1827 plannen voor een Kathedraal op de Nieuwmarkt. Pas in de tweede helft van de negentiende eeuw verrezen grote neogotische kerken met hoge torens, en waren de katholieken weer helemaal terug.

Boek deze wandeling hier.