In 2013 hebben we in het soevereine Koninkrijk der Nederlanden 200 jaar lang een vorstenhuis. En wel dat van de Oranje-Nassaus.  In de loop van twee eeuwen bewierookt en verguisd, maar na zo’n lange periode wel ‘gewoon’ typisch Nederlands. Een koninklijke familie om trots op te zijn.
Maar… waarom zou juist deze familie het Nederlandse vorstenhuis gaan vormen in 1813? En wat is hun betekenis geweest voor de Nederlandse staat? Wie van onze vorsten was de machtigste? En wie sprak er het meeste tot de verbeelding?

Tijdens deze studiedag gaan we in op de voorname positie die de familie Van Oranje-Nassau heeft verworven in Europa en dan met name in het Koninkrijk der Nederlanden. We kijken naar de ontstaansgeschiedenis van de familie en naar de lotgevallen van de Oranjes tijdens het bestaan van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. We gaan kort in op de eerste monarchie hier ten lande nadat de Republiek is opgehouden te bestaan – het Koninkrijk Holland. Daarna gaan we uitgebreid in op de daden van de drie mannelijke vorsten in de 19e eeuw en ook op de bedreigingen voor de prille monarchie. Na de regering van de laatste mannelijke koning moet regentes Emma hemel en aarde bewegen om het voortbestaan van de monarchie veilig te stellen. En dat doet ze voor drie geliefde koningen, wier regeringen stuk voor stuk aan bod komen. Tenslotte kijken we vooruit naar het koningschap van weer een veelbelovende Oranje.

Deze lezing kan binnenkort geboekt worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *