Het Koninkrijk der Nederlanden

Op 30 april 2013 is Willem-Alexander ingehuldigd als koning van het Koninkrijk der Nederlanden. Na 123 jaar vrouwelijke staatshoofden, wordt ons land weer geregeerd door een koning. De 20e eeuw staat in het teken van de vrouwelijke Oranjes: de regeerperiodes van Beatrix, Juliana en Wilhelmina hebben daar hun stempel op gedrukt. Maar wat gebeurde er tijdens de bewindvoering van de koningen Willem I, II en III? Tijdens vijf colleges legt Dionijs de Hoog uit over de ontstaansgeschiedenis en lotgevallen van ons vorstenhuis.

De collegereeks start met het einde van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (1795) en het ontstaan van Koninkrijk Holland. Vervolgens wordt uitgebreid ingegaan op de daden van drie mannelijke vorsten in de negentiende eeuw en op de bedreigingen van de prille monarchie. Na de regering van de laatste mannelijke koning moet regentes Emma hemel en aarde bewegen om het voortbestaan van de monarchie veilig te stellen. Dat doet ze voor de drie geliefde koninginnen die na haar komen. We besteden aandacht aan deze drie vorstinnen van de twintigste eeuw. En nu ons land weer een koning krijgt zullen we ook vooruitblikken op het koningschap van koning Willem-Alexander.

Prijs: € 110,00

 

 

Binnenkort kunt u deze collegereeks boeken bij de Academie voor Geschiedkundig Onderwijs.