Geschiedenis van Amerika

Deze cursus behandelt de geschiedenis van de Verenigde Staten van Amerika vanaf de komst van Europeanen in de zestiende eeuw. De Spanjaarden, Engelsen en Fransen stichtten vervolgens een aantal koloniën in Noord-Amerika. De Verenigde Staten bevochten hun politieke zelfstandigheid tijdens de Amerikaanse Revolutie (1775-1783). De burgeroorlog (1861-1865) was een duidelijke breuk in de ontwikkeling van de jonge natie.

In vijf colleges wordt belicht hoe de Verenigde Staten van een agrarisch land bestaande uit los met elkaar verbonden deelstaten is uitgegroeid tot een land dat sinds de Tweede Wereldoorlog het rijkste en machtigste land ter wereld geworden. De opkomst van de Verenigde Staten als wereldmacht begon in het midden van de 19e eeuw met de expansie naar het westen toe en na de Amerikaanse Burgeroorlog werd deze uitbreiding in volle vaart doorgezet. De instroom van ontelbare immigranten voedde ook de economische expansie van het land. Met de bemoeienissen in de Eerste en Tweede Wereldoorlog was de positie van de Verenigde Staten als wereldmacht verzekerd. De opkomst van deze relatief jonge staat mag spectaculair worden genoemd.

Dit college kan zeer binnenkort geboekt worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *