Feyoena Grovestins

foto avgo fg

Stap in de auto, wandel over straat, spring op de fiets… en u wordt meteen omringd door architectuur. Die architectuur is zo vanzelfsprekend aanwezig, dat we niet langer nadenken over de achtergrond van al die bouwwerken, de wijken, de steden, de dorpen en de huizen om ons heen – en toch kennen ze allemaal hun eigen geschiedenis en dus hun eigen verhaal.

Loop mee met Feyoena Grovestins en laat u de ogen openen – zij zorgt ervoor dat u binnen de kortste keren weet waar u op moet letten om het verhaal van de gebouwde omgeving om u heen te herkennen.

Feyoena Grovestins studeerde Kunstgeschiedenis en Archeologie aan de Universiteit van Utrecht en specialiseerde zich in architectuur. Daarna deed zij bij meerdere bureaus voor bouwhistorie kennis op in het herleiden van de bouwgeschiedenis van individuele gebouwen. Met de jaren groeide haar fascinatie voor bouwgeschiedenis nog verder, wat leidde tot het opzetten van haar eigen bedrijf ‘Archisto’. Daar werkt zij sinds 2002 als zelfstandig bouwhistorica.