De redactie van de Academie voor Geschiedkundig Onderwijs doet zijn uiterste best om alle rechthebbenden van  foto’s en eventuele tekstfragmenten te benaderen of duidelijk de bron te vermelden. Mocht u onverhoopt toch menen de rechten te bezitten of de genoemde bron klopt niet, neem dan alstublieft contact met ons op via info@avgo.nl. Verder kunnen aan de artikelen op www.avgo.nl geen rechten worden ontleend.