De grote vorsten van Europa

Lodewijk_XIV

De grote vorsten van Europa

Adel en de dynastieën van ons continent

Deze cursus is een geschiedenis van Europa die loopt van de middeleeuwen tot het heden en is gebaseerd op het bewind van tien beroemde monarchen. Niet alleen behandelen we deze vorsten in chronologische volgorde, maar bovendien besteden we aandacht aan de periode en het land waarin zij leefden.

We beginnen met de grootste middeleeuwse vorst, Karel de Grote – hij regeert tijdens de ‘vroege middeleeuwen’. U leert welk gebied hij veroverde en wat dat voor gevolgen had voor Europa. Daarna komt een andere grote Karel aan bod: Karel V. Voor ons is deze vorst van grote invloed geweest, maar ook elders in Europa heeft deze Karel een erfenis achter gelaten die tot op de dag van vandaag tastbaar is. In de derde les leert u over zijn grootste tegenstrever, de Franse koning Frans I. Karel en Frans bestrijden elkaar op leven en dood, maar blijken op cruciale momenten ook gewoon elkaars collega’s te zijn. De vierde les gaat over de Britse koningin Elisabeth I. Zij is zeer invloedrijk en ook weer van belang voor Nederland; zonder haar optreden hadden wij misschien wel geen onafhankelijke Republiek durven uitroepen! De vijfde les gaat over de grootste Franse koning aller tijden – Lodewijk XIV, de ‘Zonnekoning’. Niet alleen op politiek vlak stelde hij veel voor – ook zijn amoureuze avonturen komen aan bod! De grootste Russische leider ooit behandelen we tijdens de zesde les; Peter de Grote is een keizer die zijn gelijke in de Europese geschiedenis nauwelijks kent! In les zeven komt de Pruisische koning Frederik de Grote voorbij. Wat maakt hem tot zo’n bijzonder capabel leider? Waarom zijn ze in Duitsland nog steeds trots op hem? …en waarom is Maria Theresa – de vorstin uit de achtste les – niet erg van hem gecharmeerd? Dat heeft natuurlijk te maken met het gegeven dat ze aan hem een heleboel gebied kwijt raakt – net zoals aan Lodewijk XIV overigens. Toch weet ze zich knap te handhaven! Alsof deze vorstin nog niet genoeg indruk heeft gemaakt, behandelen we er nog één – maar dan één die de bijnaam ‘De grootmoeder van Europa’ heeft verdiend. …en terecht!; koningin Victoria – op een voetstuk geplaatst in de negende les – voert een knappe huwelijkspolitiek op het Europese vasteland en via haar zijn uiteindelijk bijna alle Europese dynastieën aan elkaar verwant. Tenslotte behandelen we in les tien niet één vorst, maar een heel vorstenhuis – dat van de familie Van Oranje –Nassau!

Alle lessen zijn een combinatie van het persoonlijke levensverhaal van de vorst en de ontwikkelingen in hun verschillende Europese thuislanden tijdens hun regering. De ‘grootste’ staten uit de Europese geschiedenis komen in willekeurige volgorde aan bod: Spanje, Frankrijk, Engeland, Duitsland, Rusland en Oostenrijk-Hongarije. De laatste les is dus een uitzondering: daar worden de drie koningen van Nederland besproken en is er meer aandacht voor het Nederlandse koningshuis in het algemeen.

 

De cursus begint op vrijdag 29 januari 2016 en eindigt op vrijdag 15 april 2016. Er is geen college op vrijdag 26 februari en op vrijdag 25 maart.

Er is een gedrukte syllabus beschikbaar voor deze cursus. U kunt kiezen voor de gedrukte syllabus; die kost €10,95 of voor de gratis digitale syllabus.

Prijs: €225,-

Boek deze cursus hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *