De geschiedenis van de Zeedijk is misschien wel de mooiste geschiedenis van Amsterdam! Vanuit allerlei invalshoeken is er al over de veelzijdige Zeedijk geschreven. Straatvereniging SamenZeedijk vond dat het ‘hele verhaal’ bewaard moest blijven en heeft de aanzet gegeven om een heuse ‘Canon van de Zeedijk’ op te zetten.

Die canon is de verzameling gebeurtenissen, geschiedenissen, plaatsen en mensen die iedereen van de Zeedijk ‘moet’ kennen. Het uitwerken van de canon is toevertrouwd aan de Academie voor Geschiedkundig Onderwijs. Wij willen daarvoor zo’n vijftig verhalen en gebeurtenissen gaan selecteren als de sleutelmomenten van de geschiedenis van de Zeedijk.

Graag vragen we u om mee te doen aan het ontwikkelen van die ‘Canon’. Onze vraag aan u: zou u een lijst willen maken van die gebeurtenissen en verhalen van de Zeedijk die u onmisbaar vindt voor de ‘Canon’?

Klik hier voor dat lijstje – en natuurlijk voor het hele ‘canon-project’!

Klik hier voor de driedimensionale Zeedijk!