Verdraagzaamheid heeft een prijs

In de maand mei verzorgt historicus Thomas von der Dunk vijf ‘wandelcolleges’. Ze gaan over de cultuurgeschiedenis van Amsterdam en steeds wordt die geschiedenis uitgelegd aan de hand van de mooiste en bekendste gebouwen en straten van de Amsterdamse binnenstad. U kunt voor de volgende wandeling boeken:

sonesta

In de zeventiende eeuw werd Amsterdam een multireligieuze en multiculturele stad, waarin zich immigranten vanuit heel Europa vestigden. Die moesten ook in religieuze zin onderdak worden verschaft. Officieel was er maar één kerkgenootschap toegelaten, het hervormde, maar voor geld is in een koopmansstad veel te krijgen. Tegen betaling mochten dus ook katholieken ‘geheime’ schuilkerken bouwen, die toen overigens gewoon in elke reisgids vermeld stonden.

Boek deze wandeling hier.